LUI Volley – Ekstra ordinær generalforsamling 26. Juni

For at sikre den videre udvikling af KIDS/TEEN-volley ønsker bestyrelsen at tilknytte trænere og godtgøre disse under hensyn til givne skatteregler. Bestyrelsen foreslår at ordningen delvist finansieres ved en forhøjelse på 100 DKK af det halvårlige kontingent for KIDS/TEEN, startende ved næste kontingentopkrævning efter sommerferien 2018. Bestyrelsen vil ved den Ekstraordinære Generalforsamling redegøre nærmere for det indstillede forslag.

På vegne af bestyrelsen i LUI Volley
Claus Hjerrild

Læs mere her: Indkaldelse til Ekstra Ordinær generalforsamling i LUI Volleyball