Stiftende generalforsamling i LUI E-sport

Indbydelse til stiftende generalforsamling

LUI byder alle interesserede velkommen til stiftende generalforsamling i vores nye afdeling.

Afdeling: LUI E-sport
Tid: Torsdag 27 december, kl. 20.00
Sted: Lynge Idrætsanlæg, Store mødelokale.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Kort orientering om den nye afdeling
3. Oplæg til budget og finansiering
4. Valg af bestyrelse
    a. Formand
    b. Kasserer
    c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Plan for det videre arbejde
6. Evt.

For nærmere information kontakt: 
Jesper Egedal, jesper@itema.dk 
Christian Schultz, christian@schultz-line.dk 
Jes Nielsen, jesnielsen@outlook.com eller
Esben Buchwald, esb@schinkel.dk
Eller besøg afdelingens hjemmeside, som er under oparbejdning: http://www.lui.dk/iul/esport