Ordinær generalforsamling i LUI 21. Marts

LUI afholder ordinær generalforsamling 21. marts 2019 kl. 19.30 i det store mødelokale på Lynge Idrætsanlæg.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen vil vi, udover at skue tilbage over de mange vellykkede aktiviteter i årets løb,også kigge fremad – Vi går endnu en spændende periode i møde .

 

Vel Mødt!