Generalforsamling LUI Fodbold

LUI Fodbold afholder ordinær generalforsamling den 26. februar 2020 kl. 19.30 i det store mødelokale i Lynge Hallen.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formand Lars Jonsson skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden ifølge LUI’s vedtægter.

 

Venlige hilsener

Bestyrelsen, LUI Fodbold