AFLYST: Ordinær generalforsamling i LUI 19. marts 2020 kl. 19.30

AFLYST

Generalforsamlingen er udsat, indtil videre på ubestemt tid.


 

LUI afholder ordinær generalforsamling 19. marts 2020 kl. 19.30 i det store mødelokale på Lynge Idrætsanlæg.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen vil vi, udover at skue tilbage over året,også kigge fremad.

 

Vel Mødt!