AFLYST: LUI MTB generalforsamling – Indkaldelse

Dagsorden iflg. Vedtægterne. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Se flere detaljer her: http://www.lui.dk/iul/mountainbike

mvh. LUI MTB