Små skridt mod genåbning af udendørs aktiviteter

DIF og DGI har meldt ud, at idrætsforeningerne nu godt kan afholde udendørs idræt uden kropskontakt. Det skal dog ske inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og regeringen.
LUI’s afdelinger har i aften holdt møde for at drøfte opstart af udendørs aktiviteter. Der er mange forhold, der skal overvejes og koordineres, og vi starter op i den takt, vi er klar til det. Vi skal være sikre på, vi kan leve op til myndighedernes krav.
Vi arbejder på at kunne tilbyde udendørs aktiviteter til alle LUIs medlemmer, også medlemmer af de afdelinger, der normalt dyrker idræt indendørs.
Vi vil løbende orientere her på siden og på Facebook.