Ny Dato – LUI Volley – Generalforsamling udsat – Nu til 11. maj

Det må desværre konstateres at afholdelse af LUI Volleys generalforsamling den den 20. april 2021 kl. 19.00 (store mødelokale i Lyngehallen) som opslået på LUI’s hjemmeside ikke er muligt grundet Covid19. Generalforsamlingen rykkes i stedet til tirsdag den 11. maj 2021. Tidspunkt, sted og allerede oplagt agenda ændres ikke.

Skulle der ske yderligere udsættelse vil dette blive meddelt i god tid.

Med venlig hilsen

Claus Hjerrild – formand LUI Volley

 

OPRINDELIG INDKALDELSE

LUI Volley afholder i henhold til foreningens vedtægter (http://www.lui.dk/iul/vedtaegter) generalforsamling i Lynge Idrætsanlæg (det store mødelokale) tirsdag den 16. marts 2021 fra kl. 19.00.

Agenda er vedlagt her men kan også ses sammen med referater fra tidligere generalforsamlinger på LUI Volleys hjemmeside (http://www.lui.dk/iul/volleyball/generalforsamling-referater).

Agenda: lui-volley-gf-2021-03-16-agenda

til behandling skal sendes til formanden (Claus Hjerrild – claus@spraggon.dk) senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen kan i forbindelse med overholdelse af Covid19 restriktionerne være i fare for at kunne afholdes. I tilfælde heraf vil Hovedforeningen dispensere fra vedtægternes regler om tidspunkt for generalforsamlinger i LUI Idrætsforening. Oplysning om en eventuel udsættelse vil blive herefter blive udsendt.

 

Med venlig hilsen

Claus Hjerrild – formand LUI Volley