LUI Volley – Generalforsamling – 22. Juni

Efter flere udskydelser afholdes LUI Volley’s generalforsamling 2021 nu tirsdag den 22. juni 2021 fra kl. 19.30 i Lyngehallen (hal 2).

Opdateret agenda er vedlagt : 2021-06-22-agenda-gf

Med venlig hilsen

Claus Hjerrild – Formand LUI Volley

 

 

OPRINDELIG INDKALDELSE

LUI Volley afholder i henhold til foreningens vedtægter (http://www.lui.dk/iul/vedtaegter) generalforsamling i Lynge Idrætsanlæg (det store mødelokale) tirsdag den 16. marts 2021 fra kl. 19.00.

Agenda er vedlagt her men kan også ses sammen med referater fra tidligere generalforsamlinger på LUI Volleys hjemmeside (http://www.lui.dk/iul/volleyball/generalforsamling-referater).

Agenda: lui-volley-gf-2021-03-16-agenda

til behandling skal sendes til formanden (Claus Hjerrild – claus@spraggon.dk) senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen kan i forbindelse med overholdelse af Covid19 restriktionerne være i fare for at kunne afholdes. I tilfælde heraf vil Hovedforeningen dispensere fra vedtægternes regler om tidspunkt for generalforsamlinger i LUI Idrætsforening. Oplysning om en eventuel udsættelse vil blive herefter blive udsendt.

 

Med venlig hilsen

Claus Hjerrild – formand LUI Volley