LUI Gymnastik afholder online Generalforsamling

Online Generalforsamling

I Gymnastikafdelingen, har vi besluttet, at afholde dette års generalforsamling online via Skype.

Det bliver tirsdag den 23 Marts 2021 kl. 20:00. 

Der vil blive mulighed for, at deltage, hvis man ønsker dette.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før og agenda kan rekvireres ved henvendelse til linekrogwest@gmail.com

For god ordens skyld, er der givet tilladelse til ovenstående, fra LUI Hovedbestyrelsen.