LUI Fitness generalforsamling 13. juni 2021 kl. 13.

LUI Fitness afholder ordinær generalforsamling Søndag 13. juni 2021 kl. 13.00 på Lynge Idrætsanlæg, i det lille mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på genralforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før på mail: lyngefitness@gmail.com

Bestyrelsen vil fremlægge forslag om at støtte LUIs fælles projekt med opførelse af et anlæg til udendørs træning.

Vel mødt!