Generalforsamling LUI MTB 15. Juli 2021

Generalforsamling afholdes 15. Juli 2021 kl. 20.00 på Lynge Idrætsanlæg, terrassen.

Dagsorden ifølge Vedtægterne dog med hovedvægt på §17 Nedlæggelse af afdeling.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  Forslag sendes til mtb.lui@gmail.com.

mvh. LUI MTB Formand.