LUI Handicap generalforsamling 2022

LUI Handicap afholder generalforsamling 22. marts 2022 kl. 18.00 i Lyngehallens café.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.