Badminton generalforsamling 29. marts 2022

LUI-Badminton holder ordinær generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00 i mødelokalet i Lyngehallerne. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På bestyrelsens vegne Anne Merete.