Beretning og referat fra generalforsamling 2022

På årets generalforsamling i LUI var der genvalg til kasserer Esben Buchwald. Formand Else M. Vad og bestyrelsesmedlem Thomas Krog West var ikke på valg. Hovedbestyrelsen består derudover af repræsentanter fra afdelingerne,

Formandens beretning og referat fra generalforsamling 2022 kan du finde her.