Generalforsamlinger 2017

Det er ved at være tid for årets generalforsamlinger i LUIs afdelinger og i hovedbestyrelsen. Datoer for generalforsamlingerne fremgår af den fælles kalender under “Aktiviteter” her på siden. Nærmere oplysninger findes under de respektive afdelinger.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt en generalforsamling til vedtagelse, skal være den respektive formand skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi håber, at mange vil møde op og være med til at præge udviklingen af LUI.

generalforsamling