Generalforsamling 15. marts 2018

LUI afholder ordinær generalforsamling 15. marts 2018 kl. 19.30 i det store mødelokale på Lynge Idrætsanlæg.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen vil vi fortælle om de spændende aktiviteter, vi har i gang i forbindelse med vores deltagelse i DM i foreningsudvikling.