Esport genåbner i foreningerne

Efter den seneste åbning af det danske idrætsliv, er det nu igen muligt med esport i foreningen. Her er DGI’s retningslinjer for ansvarlig indretning og tilrettelæggelse af esportsforeninger, esportscentre og gaming lokaler.

Indendørsidrætterne, og herunder esport, åbner så småt op igen. Læs derfor først og fremmest DGI’s overordnede anbefalinger og retningslinjer herfor.

DGI Esport forholder sig til de gældende retningslinjerne, som er udstukket af Kulturministeriet, og giver jer hermed følgende vejledning til genåbning af jeres esportsforening og generelt i forbindelse med esportsaktiviteter i foreningen:

 • Overvej om det giver mening at vende tilbage, eller om jeres esportsaktivtet kan fortsætte med samme kvalitet online, eller vente til efter sommerferien.
 • Sørg for, at der er minimum 1 meters afstand mellem hver spiller til træning/LAN/camp. Det kan være en større praktisk udfordring – og for nogle umuligt, hvorfor man må overvej om det er umagen værd.
 • Sørg for at følge retningslinjerne for hygiejne og rengøring af udstyr (se især punkt nedenfor).
 • I må højst være 50 til træning/LAN/camps.

De generelle retningslinjer fra de danske myndigheder

Grundelementer i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:

 1. Isolation af personer med symptomer for eksempel i eget hjem eller på sygehus
 2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Tilrettelæggelse af træning, kampe, LAN, camps og andre esportsaktiviteter

 • Foreningen overvejer hvilke aktiviteter, hold / spil / målgrupper, der med fordel kan spille hjemmefra, uden en væsentlig nedgang i kvalitet og antal medlemmer.
 • Aktiviteterne i esportsforeningen tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem spillerne og træner efter de til enhver tid ⦁ gældende anbefalinger om afstand fra Sundhedsstyrelsen, for eksempel ved at sprede medlemmerne over flere lokaler, træne i skiftehold og så videre.
 • Der bør som minimum være 1 meters afstand mellem spillerne fra næsetip til næsetip. Der bør dog som udgangspunkt minimum være 2 meters afstand mellem spillerne i situationer, hvor der er øget risiko for dråbesmitte eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn. Det gælder for eksempel aktiviteter med fysisk anstrengelse og ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning  – af eksempelvis kælderlokaler, skakter og lignende.
 • Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes inden for de gældende restriktioner for større forsamlinger. For tiden er det på højst 50 personer.
 • Ved stilsiddende aktivitet tillades adgang for 1 deltager eller besøgende per 2 m2 gulvareal. Dog må maksimalt tillades adgang for 1 person per 4 m2 gulvareal, ved fysisk aktivitet og anstrengelser. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar. Den konkrete maksimumkapacitet, herunder gulvareal per person, fastsættes ud fra en konkret vurdering.
 • For personer, der har øget risiko, anbefales det at ledelsen i dialog med de enkelte laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området

Retningslinjer for træneren

 • Afhold træning hjemmefra, hvis du føler dig det mindste sløj.
 • Sikrer dig at dine spillere sidder med mindst 1 meters mellemrum, målt fra næsetip til næsetip. Pas på med at sætte dem direkte over for hinanden med hensyn til dråbesmitten. Der skal gerne være en skærm eller væg til at stoppe dråbesmitten.
 • Undgå lege og træning med fysisk kontakt.
 • Anbefal dine spillere at medbringe eget udstyr (mus, tastatur, headset og musemåtte). Bemærk, at alle husker at rengøre og spritte medbragt såvel som forenings faste udstyr før og efter brug.
 • Husk at agere det gode eksempel: Start træningen med at spritte af og vaske hænder, og husk dine spillere på at gøre det samme.

Retningslinjer for spilleren

Inden træningen starter:

 1. Du tager ikke til træning, hvis du føler dig det mindste sløj – og du husker selvfølgelig at melde fra i så god tid som muligt, hvis du bliver hjemme.
 2. Du har vasket dine hænder.
 3. Du ankommer gerne med eget udstyr (tastatur, mus, musemåtte og headset), som du har rengjort grundigt inden ankomst

Under træningen:

 1. Du sørger for at vaske dine hænder som det første, når du ankommer til træning.
 2. Du tilkobler dit medbragte udstyr og husker at spritte af, samt den bordplade du sidder ved, som det første.
 3. Du følger og respekterer din træners retningslinjer og anbefalinger for ophold i lokalet, afstand til andre og hyppig afspritning og vask af hænder.
 4. Nys og host i dit ærme – ikke hånden.
 5. Vask dine hænder efter pause og/eller efter spisning.

Efter træning:

 1. Du husker at spritte og rengøre skærm, headset, tastatur, mus, musemåtte – især, hvis det ikke er dit eget.
 2. Der er ingen krammere og highfives i denne periode – lav eventuelt ”albue bumps” i stedet.
 3. Vask dine hænder når du forlader esportsforeningen.

Retningslinjer for forældre

 1. Aflever og hent dit barn uden for foreningen.
 2. Vær med til at minde dit barn om at vaske hænder før under og efter esportsaktiviteten, samt rengøring af eget esportsudstyr.

Informationsindsats

Der opsættes informationsmateriale om COVID-19 smittefare, herunder forventninger til medlemmer, trænere / ledere og forældre for så vidt angår hygiejne, afstand med videre.

Adfærd og hygiejne

 • Alle medlemmer bør oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Foreningen anbefales at fastlægge retningslinjer for håndtering af krav om afstand med videre i forbindelse med sociale aktiviteter i foreningen.
 • Alle medlemmer oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne.
 • Der bør være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for alle på alle relevante steder – for eksempel ved indgangsdøre, i esportslokalet, kantinen og ved kaffemaskinen. Ved håndvask bør anvendes engangshåndklæder eller papir.
 • Foreningen bør sikre grundig rengøring og desinfektion af fælles kontaktpunkter (efter konkret vurdering), herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelænder, bordoverflader og andre, som hyppigt berøres af mange.
 • I foreninger med mange medlemmer er det vigtigt, at foreningen ikke blot orienterer medlemmer og ledere om forholdsregler i forbindelse med selve træningen, men også i forhold til adfærd omkring pausesituationer, så man undgår at være tæt ved eksempelvis toilet, kantine, kaffemaskinen og andre pausesteder.

Minimér kontakt med andre

 • Overvej om træning og møder kan foregå hjemmefra via chat, telefon eller video.
 • Begræns rejser, deltagelse i LANs, kurser, konferencer og andet, eller lad det foregå virtuelt
 • Ophold / sid efter gældende regler for afstand til hinanden i esportslokalet.
 • Overhold de gældende regler for maksimum antal samlede i et lokale.

Opprioritér regelmæssig rengøring

 • Foreningen skal lave en plan for rengøring af foreningens faciliteter.
 • Esportsforeningen bør sikre grundig rengøring og desinfektion af alle fælles kontaktpunkter i foreningen (efter en konkret vurdering). Det kan være dørhåndtag, knapper på automater, fælles faciliteter, betalingsterminaler, kaffemaskine, køleskab, mikrobølgeovn, alt esportsudstyr (skærm, pc, bungees, USB nøgler, tv, projektere, smartboards, whiteboards, tuscher, borde og stole).
 • Toiletter rengøres som minimum en gang dagligt, alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.
 • Alle esportsstationer / pladser, rengøres grundigt når en spiller er færdig med at bruge den, så den er rengjort når en ny spiller skal anvende den.
 • Hvis et medlem, træner eller leder bliver syg, bør der ske grundig rengøring af esports-stationen
 • Alle medlemmer medbringer eget headset, tastatur, mus, musemåtte og drikkedunk til vand – så foreningen kun stiller skærm, pc og stol til rådighed. Hvis et medlem ikke har korrekt udstyr, kan foreningen stille udstyr til rådighed. Undlad at spillere / trænere / ledere, låner udstyr af hinanden.

Særligt vedrørende rengøring af esportsudstyr

Vær opmærksom på, at vise udstyrstyper ikke tåler koncentrerede afspritnings- og rengøringsmidler, brug derfor ikke over 70% spritmidler. For eksempel kan antibakterielle klude til rengøring af skærme eller plastoverflader købes hos diverse IT og kontorartikel butikker. Alternativt benyttes en hårdt opvreden klud med et mildt rengøringsmiddel.

Hvis muligt anbefales det at brug en fnugfri klud til rengøring

 • Tastatur: Start med at fjerne løst snavs og andet ved at vende tastaturet på hovedet og slå forsigtigt på undersiden af det. Hvis muligt brug en dåse med trykluft til at blæse snavs ud. Rengør tastaturet med antibakterielle klud til plastoverflade eller en hårdt opvreden klud.
 • Mus og musemåtte: Rengør musens overflader med antibakterielle klud eller en hårdt opvreden klud. Rengør musemåtten med en hårdt opvreden klud og vær særligt opmærksom på at mussemåttens overflade ikke opsuger vandet.
 • Headset: Brug antibakterielle klude på de overflader der tillader det, brug en hårdt opvreden klud på for eksempel ørepudder, og andre mere sarte overflader.
 • Skærme: Der er forskel på hvad en skærm kan tåle af rengøring. Generelt gælder det at fladskærme og i øvrigt bærbare computers skærme, ikke tåler almindelig rengøringsmidler og her skal derfor altid bruges særlige antibakterielle klude eller en hårdt opvreden klud med mildt rengøringsmiddel.
 • Stole og borde: Brug en hårdt opvreden klud og sørg for at sprit hyppige kontaktpunkter af, så som armlæn på stolen samt hele bord overfladen.

I kantinen / mad / drikke

 • Indret kantinen / cafeen, så det er muligt at holde afstand. Det kan, fx være med mindre borde, mere afstand mellem bordene og afstandsmarkering ved betalings/-bestillingsstation.
 • Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse. Fx kan man holde pauser forskudt, så der ikke er for mange medlemmer i cafeen / kantinen samtidig.
 • Ved servering af mad skal der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber eller engangsredskaber.
 • Overvej at medlemmerne selv medbringer en drikkedunk med vand og mad der ikke kræver bestik / tallerken.
 • Overvej kun at sælge mad, drikke, snacks mv. der er i forseglede indpakninger: sodavand, juice, chips, slik, is, sandwich.

Håndtering af sygdom og symptomer

 • Medlemmer / trænere / ledere / forældre – ingen møder i foreningen / esportscentret, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19.
 • I en hver forening bør ledelsen sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personer med symptomer på COVID-19. Der bør ske rengøring af et sygt medlems esports-station / plads, umiddelbart efter identifikation af sygdom.
 • Medlemmer / trænere / ledere, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • Medlemmer må efter et sygdomsforløb først møde i foreningen igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • I det omfang, der er tilgængelig testkapacitet, følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 test med hensyn til hurtig raskmelding.