Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
Mandag den 28 november kl. 19:00 i Lynge Hallen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af kasserer.
    • Bestyrelsen foreslår: Mads Ulrik Kristensen
  3. Eventuelt

Bestyrelsen

Referat: her