Ekstraordinær generalforsamling 13/12 2017 kl. 18:00

Bestyrelsen i håndboldafdelingen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Lyngehallen.

Dagsorden jf vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse
3. Valg til bestyrelsen
4. Eventuelt
Følgende på valg:
a) Valg som kasserer
b) Bestyrelsessuppleant for 1 år – ledig post
c) Bestyrelsessuppleant for 1 år – ledig post
d) Eventuelt

Henvendelse vedrørende generalforsamlingen eller spørgsmål kan rettes til
Formand Henrik V Olsen. Mail: formand@lyngehaandbold.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Lynge Håndbold