DHF præsenterer fremtidens børnehåndbold

For et år siden traf bestyrelsen i Dansk Håndbold Forbund beslutning om at indføre ulige årgange i børnehåndbolden i Danmark. Det blev også besluttet, at en ekspertgruppe over en periode skulle forberede implementeringen, blandt andet ved at analysere håndboldspillet i børnehøjde ud fra en række parametre for at sikre, at den håndbold, vi tilbyder vores børn, er den mest børnevenlige, involverende og udviklende for alle børn på alle niveauer.

Nu er resultaterne af ekspertgruppens arbejde blevet fremlagt for Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse, og bestyrelsen har besluttet, at der med implementeringen af ulige årgange skal ske en række ændringer i børnehåndbolden i forhold til årgangsstruktur, spilformer og banestørrelser.

Læs mere her.