Lynge Idrætsanlæg & Booking

Lynge Idrætsanlæg råder over rigtig gode faciliteter og der er rift om tiderne på anlægget. LUI afdelingernes tider i hallen og på anlægget planlægges og tildeles én gang årligt på ‘halfordelingsmødet’, som der indkaldes til fra anlæggets brugerråd, hvor alle afdelinger har mulighed for at være repræsenteret.

Booking

Booking af tid, udover de tider som er tildelt ved det årlige ‘halfordelingsmøde’, sker i Allerød Kommunes bookingsystem under menupunktet ‘Resttider’. Udvalgte personer i alle afdelinger har adgang eller kan få adgang til bookingsystemet, så henvend dig i den afdeling du er tilknyttet for at få booket en tid.

Booking af tid på anlægget sker via Aktiv Allerød’s booking System:

Oversigt over bookede tider i Hallerne

Da booking systemet pt. ikke tilbyder mulighed for at give en samlet oversigt over bookede tider her offentligt på hjemmesiden, har Allerød Kommune accepteret at LUI vedligeholder 2 Google Calendars sideløbende, som kan vises på hjemmesiden.

Nina Plenge (LUI Fodbold) har påtaget sig opgaven med at vedligeholde vores Google Calendars. Booking af tider skal forsat ske i bookingsystemet og når bekræftelse herfra er modtaget, kan du bede Nina om at lægge det i vores kalender, så alle kan se det.

Vil du gere booke en tid på anlægget, så tag kontakt til din LUI afdelings bestyrelse – De har adgang til bookingsystemet. Alternativt kontakt Allerød Kommune, som står for driften af anlægget og booking systemet.

Idræt og Folkeoplysning har telefontid mandag og tirsdag kl. 10-14 og torsdag kl. 10-18.

  • Telefon +45 48 10 01 00
  • Alle fejl og mangler på Allerød Kommunes ejendomme skal indberettes til Teknik og Drift på teknikogdrift@alleroed.dk
  • Alle fejl og mangler på kommunalt ejet idrætsudstyr der anvendes af kommunens skoler og folkeoplysende foreninger skal indberettes til Idræt og Folkeoplysning på booking@alleroed.dk
  • Bestilling af nøglebrik til kommunale ejendom og spørgsmål vedr. adgangskontrol skal sendes til Teknik og Drift på teknikogdrift@alleroed.dk
  • Akutte problemer efter kl. 16. Ring til servicevagten på 70 10 60 50