Lynge Idrætsanlæg

Lynge Idrætsanlæg råder over rigtig gode faciliteter og der er rift om tiderne på anlægget. LUI afdelingernes tider i hallen og på anlægget planlægges og tildeles én gang årligt på ‘halfordelingsmødet’, som der indkaldes til fra anlæggets brugerråd, hvor alle afdelinger har mulighed for at være repræsenteret.

Booking

Booking af tid, udover de tider som er tildelt ved det årlige ‘halfordelingsmøde’, sker i Allerød Kommunes bookingsystem under menupunktet ‘Rest tider’. Udvalgte personer i alle afdelinger har adgang eller kan få adgang til bookingsystemet, så henvend dig i den afdeling du er tilknyttet for at få booket en tid.

Booking af tid på anlægget sker via Aktiv Allerød’s booking System:

OBS: Booking systemet tilbyder pt. ingen mulighed for at give en samlet oversigt over bookede tider her offentligt på hjemmesiden. Er du tvivl om den ønskede facilitet er tilgængelig/booket, så tag kontakt til den afdeling du er tilknyttet. De kan hjælpe med at lave et opslag i booking systemet.

Alternativt kontakt Allerød Kommune, som står for driften af anlægget.

Vagttelefon

  • Vagttelefon: Ved driftsforstyrrelse kan der ringes på telefon: 70 10 60 50