ÅRLIG VÅBENKONTROL – ÅRLIG VÅBENKONTROL

Lynge- Uggeløse Skytteforening er berettiget til, at give våbenpåtegning til foreningens medlemmer inden for de våbentyper der er godkendt at benytte i De Danske Skytteforeninger samt DGI.

Lynge- Uggeløse Skytteforening skal i den forbindelse kontrollere, at de oplysninger som foreningen er registreret for i SKV til stadighed er korrekte for alle våbnene, Rifler som Pistoler.

Dette betyder at Lynge- Uggeløse Skytteforening mindst én gang om året fysisk skal kontrollere, at medlemmet der har våbenpåtegning igennem Lynge- Uggeløse Skytteforening, Personligt skal fremvise deres registrerede våben ved en våbenkontrol. Ved våbenkontrollen vurderes samtidig aktivitets-kravet for de som har påtegning for pistoler.
Våbenkontrollen er i år: Alle torsdage frem til den 1. december 2017, fra kl, 19:00-21:00

Er du forhindret skal du kontakte formanden og aftale en anden tid til kontrol: LUIskytteafdeling@gmail.com ; Christian Danekilde

Er de registrerede våben ikke fremvist senest torsdag den 30. november 2017 kan våbenpåtegningen inddrages uden yderligere grund.