Indkaldelse til Skytternes generalforsamling 2018

Generalforsamlingen er berammet til mandag d. 12. marts 2018 kl. 19:30
Forsamlingen afholdes ved skydebanens fællesrum, kælderen under Lyngehallen.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning og planer for næste års aktiviteter
Pkt. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Pkt. 4. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse
Pkt. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2019
Pkt. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Pkt. 7. Valg til bestyrelsen

A. Valg af Kasserer for 2 år. (nuværende Birgit Hansen, modtager ikke genvalg)
B. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. (nuværende Ole Bram, modtager ikke genvalg)
C. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. (nuværende Teit Jensen, modtager genvalg)
D. Valg af suppleant for 1 år (nuværende Jesper Egedal, modtager ikke genvalg til suppleant)
E. Valg af suppleant for 1 år (nuværende Morten Hansen, modtager ikke genvalg til suppleant)
F. Valg af fanebærer for 1 år (nuværende Leif Rasmussen, modtager genvalg)

Pkt. 8. Eventuelt