Indkaldelse til Skytternes generalforsamling 2019

Generalforsamlingen er berammet til mandag d. 25. februar 2019 kl. 19:30
Forsamlingen afholdes i det store møderum ved fitness i Lynge Hallen.

Dagsorden:

Pkt. 1.     Valg af dirigent

Pkt. 2.     Forelæggelse af bestyrelsens beretning og planer for næste års aktiviteter

Pkt. 3.     Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Pkt. 4.     Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse

Pkt. 5.     Fastlæggelse af kontingent for 2020

Pkt. 6.     Behandling af eventuelt indkomne forslag

Pkt.  7.    Valg til bestyrelsen

 

  1. Valg af Formand for 2 år. (nuværende Christian Møller Danekilde, modtager genvalg)
  2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. (nuværende Thomas Kliem, modtager ikke genvalg)
  3. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. (nuværende Peter Sand Poulsen, modtager ikke genvalg)
  4. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. (nuværende Jacob Lindquist, modtager ikke genvalg)
  5. Valg af suppleant for 1 år. (nuværende Peter Skov Petersen, modtager genvalg)
  6. Valg af suppleant for 1 år. (nuværende Leif Rasmussen, modtager genvalg)
  7. Valg af fanebærer for 1 år. (nuværende Leif Rasmussen, modtager genvalg)

 

Pkt. 8.     Eventuelt.