Indkaldelse til generalforsamling 09-03-2020

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 9. Marts 2020 kl. 19.30 i det store mødelokale ved (fitness).

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent

Pkt. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning og planer for næste års aktiviteter

Pkt. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Pkt. 4. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse

Pkt. 5. Fastlæggelse af kontingent for 2020

Pkt. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Pkt. 7. Valg til bestyrelsen
Valg af Næstformand for 2 år. (nuværende Morten Lensvold, modtager genvalg
Valg af Kasserer for 2 år. (nuværende Jesper Egedal, modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. (nuværende Teit Guldberg, modtager genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. (nuværende Christian Buller Schultz, modtager genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. (nuværende Christian Bagger, modtager genvalg)
Valg af fanebærer for 1 år. (nuværende Jesper Munch, modtager genvalg)

Pkt. 8. Eventuelt.