Genåbning af Lynge Skytteforening 18 juni 2020

Nu kom udmeldingen vi længe har ventet på, en officiel genåbning fra Allerød Kommune, herunder Lynge Hallen og dermed også vores faciliteter i skydekælderen.

Læs derfor nedenstående retningslinjer grundigt igennem, vi skal passe på hinanden og ikke mindst overholde de krav som staten har udstukket.
Disse retningslinier gælder for alle:

 • Er du syg så bliv hjemme, også ved den midste hoste eller forkølelse – det er for vores alles sikkerhed
 • Vask hænder grundigt inden du kommer ind i vores lokaler, brug vores toilet på gangen
 • Sprit dine hænder af inden du kommer ind i vores lokaler, beholder hænger umiddelbart inden du når vores første indgangsdør
 • Udøvende skytter skal sikre, at de holder mindst 1 meters afstand til hinanden (næsetip til næsetip) dvs. vi peger ned af baneafsnittet
 • Undgå kø! – hold afstand såvel muligt
 • Redskaber, faste installationer mv. betjenes af udvalgte personer
 • Vi modtager ikke kontanter, brug Mobilepay
 • Hvis hensyn og vær forstående – der kan være udsatte personer som holder mere afstand
 • Kage og andre lækkerier skal komme i portions anretninger

Procedure for lån af foreningsvåben:

 1. Skytten spritter sine hænder af
 2. Våben samt ammunition udleveres af den pågældende som har vagten
 3. Skytten finder sin standplads med hjælp fra banevagten som vi plejer (inde på baneområdet)
 4. Skytten afgiver sine skud
 5. Skytten melder klar til aflevering af våben til banevagten
 6. Banevagten kontrollere våben er tomt, /må gerne komme tættere på end 1 meter som den eneste
 7. Banevagten aftørrer standplads imens skytten forlader baneområdet
 8. Skytten afleverer våben
 9. Skytten spritter sine hænder af

Vi opfordrer til, at deling, visning, pudsning etc. kun foretages af en person. Hvis man skal se hinandens udstyr skal der sprittes af på behørig vis.

 

Personer med SKV 2,
-som har egne våben hjemme + ammunition har mulighed for, at deltage på Hanebjerg sammen med Peter Skov Petersen ( 31970700 ) – hvis dette ønskes skal Peter have besked hurtigst muligt og fra gang til gang.
Riffel Senior / Junior

Skyder som de plejer før COVID-19, ingen ændringer udover ovenstående retningslinjer
Airsoft

Skyder som de plejer før COVID-19, ingen ændringer udover ovenstående retningslinjer. Max og Morten sørger for at tilpasse træningen således smittefaren minimeres.
Vi afholder 2 tirsdage indtil sommerperioden, da Juli er Airsoft lukket pga. ferie.

Vi håber I alle vil overholde ovenstående og bidrage til vores skydning kan åbne trygt og sikkert igen – sammen kan vi gøre en forskel for smitten – vel mødt