Til orientering: Vanding af baner skal ske efter hvert spil

Baner skal vandes efter hvert spil for at opretholde deres gode stand. Vanding kan ske ved brug af det automatiske vandingsanlæg.

På klubskuret sidder der et betjeningspanel med 3 knapper:

Øverste: Bane 1

Mellemste: Bane 2

Øverste: Bane 3

Mange tak for hjælpen

mvh

Bestyrelsen