LUI tennisafdeling indkalder til ordinær generalforsamling

Den vil foregå i Cafeteriet, det store, onsdag d. 13. marts 2019 kl 17:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for 2018.
3. Afdelingens regnskab.
4. Planer for sæsonen 2019.
Lidt information om tennishallen.
5. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2019. Bestyrelsen foreslår samme kontingentsatser for sommeren 2019 som i 2018.
Junior: Kr. 300,00
Senior: Kr. 450,00
6. Indkomne forslag:
Ingen i skrivende stund.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før general-forsamlingen.
7. Valg til bestyrelsen:
Formand: Jesper Bonde – på valg
Kasserer: Palle Due Larsen – ikke på valg
Medlem: Michael Steffensen – på valg
Medlem: Juri Lütje – på valg
Suppleant: Erik Andersen – ikke på valg
8. Eventuelt