Referat af generalforsamling LUI Tennis 13/3-2019

 Generalforsamling Tennis 13/3 2019 

1. Valg af dirigent: Erik Andersen blev til dirigent. 

2. Formandens beretning. Beretning forelagt og godkendt. 

3. Regnskabet var ikke nået at blive revideret. Regnskabet viste et pænt overskud. Regnskabet blev godkendt. Kasserer oplyste at der manglede ca kr 1.000 i udlægsomkostninger, men de kommer på dette års regnskab. 

4. Planer for sæson 2019: Bestyrelsen vil snarest lave plan for at hverve flere medlemmer, både seniorer og juniorer. Vi forventer standerhejsning slut april og åbent hus den 4. maj. Det er LUI´s tur til at arrangere kommuneturnering. Der har lige været rejsegilde i den nye tennishal, og der arbejdes på hvordan samarbejdet med de to øvrige tennisklubber skal foregå. 

5. Budget blev fremlagt og vedtaget. Samme kontingent blev vedtaget. Der var ikke budgetteret med stiftelsesomkostninger til overbygning tennisforeningerne på omkring kr. 6.000 og der var heller ikke indlagt ungdomstilskud fra kommunen på ca kr. 4.000. 

6. Ingen forslag. 

7. Jesper Bonde, Michael Steffensen og Juri Lütje blev alle genvalgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig senere. 

8. Evt.: Ingen kommentarer.