Ekstraordinær generalforsamling LUI Tennis

Kære alle,

som følge af opstart af padeltennis og deraf etablering af bookingsystem, har bestyrelsen gennemgået kontingentstrukturen, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2021.

Beløbene har givet anledning til megen undring og forvirring og bestyrelsen har derfor valgt at indstille til en ændring i kontingentssatser og struktur for at gøre det mere overskueligt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende kontingentsatser fremadrettet:

Kontingent struktur – helårs
Senior Junior
Tennis 500 300
Padel 1000 600
Tennis og padel 1250 750
Tennistræning onsdag 350 0
indmeldelsesgebyr 100 100
Pay´n play tennis og padel, pr. time 200 200

Derudover vil der være en orientering om tidsplanen for padelanlægget samt bookingsystemet.

Vi afholder den ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 9. juni kl. 19.45 i klubhuset på tennisanlægget.

Vel mødt

Bestyrelsen