Generalforsamling i LUI Tennis og Padel

Sæt kryds i kalenderen fredag d. 18. marts kl. 18.00.

Vi afholder ordinær generalforsamling i det store mødelokale i Lynge hallen. Klubben giver kaffe og kage – og måske en fredagspils, hvis den nye café forpagter har fået spiritusbevillingen på plads.

Vi har brug for din hjælp i den kraftigt voksende forening for tennis og padel, så kom og vær med i vores hyggelige bestyrelse og sæt din præg på fremtidens tennis og padel i Lynge.

Se dagsordenen nedenfor:

Dagsorden:

  1. Formandens beretning for 2021, v. Cathrine Larsen
  1. Afdelingens regnskab 2021, v. Palle Buchenskjold/Lene Theill
  1. Planer for sæsonen 2022
    1. Tennis,v. Lene Theill
    2. Padeltennis, v. Christian Larsen
  1. Budget og fastlæggelse af kontingenter for 2022. v. Lene Theill

Tennis

Juniormedlem: (18 år eller yngre): Pris kr. 300,-

Seniormedlem: Pris kr. 500,-

Seniortræning: Pris kr. 350,- (gratis for junior medlemmer)

“Off Peak”: Pris kr. 250,-
(Banebooking begrænset til hverdage mellem 07:00 og 15:00)

Kun betalende medlemmer kan benytte banerne og deltage i træning og øvrige arrangementer.

Gæstemedlem: Medlemmer kan booke baner med en gæst ved at betale kr. 50, ved booking.

Padel

Juniormedlem: (18 år eller yngre): Pris kr. 600,-

Seniormedlem: Pris kr. 1000,-

“Off Peak”: Pris kr. 500,-
(Banebooking begrænset til hverdage mellem 07:00 og 15:00)

Padel og tennis medlemskab seniorer kr. 1250,-

Padel og tennis medlemskab juniorer kr. 750,-

6. Indkomne forslag:

a. Bestyrelsen foreslår at Wannasport får mulighed for at leje padel og tennisbanerne ud til personer som ikke er medlemmer, mod betaling.

Dette kan først ske 48 timer før, da medlemmer har førsteret.

b. Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen til 7 eller 9 personer, pga. højt arbejdspres på den nuværende bestyrelse.

c. Bestyrelsen foreslår at vi etablerer en padelbane 2 i 2022 eller hurtigst muligt.

Ellers ingen i skrivende stund.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

7. Valg til bestyrelsen:

Formand: Cathrine Jeanty Larsen – ikke på valg

Kasserer: Palle Due Larsen –på valg, modtager genvalg

Medlem: Juri Lütje – på valg, modtager ikke genvalg

Medlem: Christian Jeanty Larsen – ikke på valg

Medlem: Lene Theill – ikke på valg

Evt. nye medlemmer

Kommunikationsansvarlig

Aktivitetsansvarlig padel

Aktivitetsansvarlig tennis

Sponsor/fundraising ansvarlig

  1. Eventuelt

Tilmelding helst via Sportion, – eller pr. sms til Lene 26856663

Mange hilsner
Bestyrelsen