Priser / Ind- og udmeldelse

Som medlem af LUI Tennis accepterer du at ville overholde LUI’s love, samt at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent rettidigt. Kontingentet opkræves årligt i april måned. Kontingent vedtaget på generalforsamlingen udgør for sæsonen 2019:

Juniormedlem: Årgang 1998 eller yngre (18 år eller yngre): Pris kr. 300,-

Seniormedlem: Pris kr. 450,-

Gæstemedlem: Gæster ifølge med medlemmer kan købe sig adgang til banerne ved at betale kr. 30,- til kassereren pr. gang.

Kun betalende medlemmer kan benytte banerne og deltage i træning og øvrige arrangementer.

Nye medlemmer vil blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på kr. 100,-

Du finder indmeldelsesblanketten nederst på siden. Husk, at den skal underskrives, inden du afleverer/sender den til kassereren.

Du indmelder dig ved at betale kontingentet over afdelingens bankkonto: Danske Bank, reg.nr. 1551, konto-nr. 31 92 01 71 06. Hvis du samtidigt indsender indmeldelsesblanketten til kasseren, vil oprettelsen af dig som medlem blive fremskyndet, og du vil hurtigere kunne komme i gang med at spille tennis.

Når klubben har modtaget din betaling, vil du få en bekræftelse tilsendt pr. e-mail. Du kan herefter henvende dig på Lyngehallens kontor (vagt tlf.: 48 18 85 06), hvor du vil få udleveret en elektronisk adgangsbrik, der kan bruges til at åbne ind til tennisanlægget samt åbne døren til vores fine klubpavillon.

Hvis du vil melde dig ud af klubben, skal det ske skriftligt. Du bedes udfylde en udmeldelsesblanket, som du finder nederst på siden og sende den til kassereren.

Seniortræning: Pris kr. 350,- (gratis for junior medlemmer)

Indmeldelsesblanket

Udmeldelsesblanket