Bliv medlem

Bliv medlem af LUIs Venner:

Kontakt kasserer Elsebeth Bjerg på mail: e.bjerg@jubii.dk


Prisen for årligt medlemskab er:

Pr husstand kr. 150,-.
Personligt medlemsskab kr. 75,-.

Indbetales i Handelsbanken: reg. 6300 konto 2660115

Udmeldelse eller sletning fra LUI’s Venner’s medlemsliste kan ske skriftligt til kasseren.