Bestyrelse mm

Bestyrelsen sammensættes efter LUI Vedtægter pr. 25 marts 2015
Medlemmerne vælges for en 2 årig periode, idét Formand vælges ved ulige årstal og Kasserer vælges ved lige årstal.
Referater fra Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger finder du under fanebladet “Dokumenter og Info”.

Formand (siden 2016 samt Bestyrelsesmedlem siden 2005) / turneringsudvalg / LUI Cup:
Claus Hjerrild
Rørmoseparken 22
3450 Allerød
Tlf.: 41704657
Claus@spraggon.dk

Kasserer (siden 2014):
Michael Thygesen
Rønnebakken 5
3540 Lynge
Tlf.: 60175050
michael@m-agencies.dk

Bestyrelsesmedlem (siden 2008):
Heidi Uttrup Hesselberg
3450 Allerød
heidi.hesselberg@gmail.com

Bestyrelsesmedlem (siden 2018)
Heinz Kristensen
2870 Dyssegård
heinzkris@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem (siden 2018) / GDPR ansvarlig:
Anker Elvius
3400 Hillerød
ae@ti-el.dk

Bestyrelsesmedlem (siden 2020) / Know how:

Ole Holbæk
Lynge Bygade 16
3540 Lynge
Tlf.: 40146666
oh@jumbotransport.dk

Bestyrelsesmedlem (siden 2021) / Know how:

Kim Holmgaard
Ligustervangen 69
3450 Allerød
Tlf.: 28898315
kim@saxo.com

*******************************************

Webredaktører:
Ole Holbæk 40 14 66 66
Claus Hjerrild 41 70 46 57

CVR: 35190503

Bankforbindelse:
Handelsbanken i Lynge
Konto 6485 2004866