Regler

Bedst af 3 sæt til 21 point

Reglerne gælder for alle danske badmintonspillere, lige fra U9 til og med veteraner.

Beslutningen om det nye pointsystem er truffet på det Internationale Badminton Forbunds årsmøde i maj 2006 og er tiltrådt af DBF’s hovedbestyrelse. Pointsystemet inde-holder nogle interessante nyskabninger for badminton-sporten, og samtidig har DBF’s hovedbestyrelse fundet det mest hensigtsmæssigt at indføre systemet for alle for at sikre mindst mulig forvirring. DBF er af den overbevisning, at det vil være en ulempe for badmintonsporten i Danmark, hvis der på tv vises det nye pointsystem, mens der ude i klubberne stadig spilles efter det gamle. Hvis det ville blive scenariet, så ville der kunne opstå unødvendige diskussioner, om hvad der er rigtigt og forkert. Det håber DBF at kunne undgå med beslutningen om at følge de regler, der fremover spilles med i alverdens turneringer.

Læs mere om de nye tælleregler i filen nedenfor.

Oplev spillereglerne i en animeret version klik her og tryk på animation …

PS! Banen er kortere for U9-spillere. Dvs. bagerste grøft = ude både i single og double. Alle andre bruger banens streger ens.

Spilleregler klik her

Tælleregler

taellestol