LUI Generalforsamling 22. juni 2021 på terassen

Hovedgeneralforsamling afholdes 22. juni 2021 kl. 19.30 på Lynge Idrætsanlæg, terrassen.

Dagsorden ifølge Vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  Forslag sendes til LUI.formand@gmail.com

Forretningsudvalget vil på generalforsamlingen fremsætte forslag om, at der indføres en paragraf, som muliggør afholdelse af digital generalforsamling.

Del den gode nyhed

Facebook
LinkedIn