Generalforsamling 31. marts 2022

Hovedforeningen afholder generalforsamling 31. marts 2022 kl. 19.30 i Lyngehallens Café. Alle er velkomne.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. E-mail: lui.formand@gmail.com

Del den gode nyhed

Facebook
LinkedIn