Generalforsamling 28. februar 2023

LUI Fodbold afholder ordinær generalforsamling 28. februar 2023 kl. 19.30 i det store mødelokale i Lynge Hallerne.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formand Nina Plenge i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden ifølge LUI’s vedtægter: LUI’s vedtægter

Venlige hilsener og på gensyn

Bestyrelsen

Del den gode nyhed

Facebook
LinkedIn