Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger for LUI Gymnastik

Sæson

Sæsonen 2022/2023 starter 29 august 2022 og slutter 27. april 2023.

Tilmelding

Tilmelding og betaling sker on-line via linket på hjemmesiden. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Er alle pladser optaget, vil du automatisk blive placeret på en venteliste. Ved tilmelding til Familiehold m. mor/far skal kun barnet tilmeldes. Ved hold med rabatordninger skal man som udgangspunkt tilmelde sig og betale det fulde beløb. Rabatten bliver efterfølgende refunderet ved henvendelse til kassereren. Dog er der oprettet nogle ekstra hold i Conventus, som består af 2 forskellige hold, hvor man med det samme betaler prisen for holdene fratrukket rabatten.

I de særlige tilfælde, hvor et medlem ikke har internetadgang og e-mail adresse, kan tilmelding og betaling ske ved skriftlig henvendelse til: – LUI – Gymnastik, c/o Line Krog West, Uggeløse Bygade 95, 3540 Lynge eller linekrogwest@gmail.com Husk at oplyse om navn, adresse, tlf., mail, fødselsdato og hold. Vi vil løbende sende oplysninger, evt. aflysninger, nye tilbud m.m. ud pr. mail eller sms. Oplys derfor den mailadresse, som du læser jævnligt samt dit mobiltelefonnummer. Tilmeldingen gælder for hele sæsonen. Hvis du fortryder din tilmelding indenfor de første 3 gange refunderes kontingentet.

Det er vigtigt at give besked pr. e-mail til kassereren eller skriftligt til holdets kontaktperson fra bestyrelsen, således kontingentet kan blive refunderet. Endvidere sikre det også at der kan blive plads til en anden på holdet. I tvivl om holdplacering m.m. Hvis du er i tvivl om hold, niveau o. lign., er du velkommen til at kontakte instruktøren (se navn og telefonnummer under holdbeskrivelsen) eller ringe/skrive til os på linekrogwest@gmail.com Det er muligt at få en gratis prøvetime.

Alle hold, pånær Familieholdene, er UDEN FORÆLDRE, også som tilskuere.

Man har mulighed for en gratis prøvetime – men da de fleste hold allerede er fyldt op, før sæsonstart, kan vi ikke garantere at man kan komme på holdet.

Kontingent

Kontingentet for det enkelte hold kan du se i sæsonprogrammet og i tilmeldingsmodulet. Vær opmærksom på at der, såfremt man deltager på mere end 1 hold, gives rabat. Se sæsonprogram for yderligere information. Er du i tvivl, vil der være en kontaktperson fra bestyrelsen de første undervisningsgange.

Betaling

Kontingentet betales on-line for hele sæsonen. Ved betaling får man en kvittering på, at man er optaget på holdet. Er der ikke plads får man besked om, at man er på venteliste.

Udmeldelse

Skal ske skriftligt til LUI Gymnastik, c/o Rikke Toft Puggaard, Vinkelvej 46, 3540 Lynge eller luigymkasse@outlook.dk

Ferier og fridage

Foreningen følger ferieplanen for Allerød Kommunes skoler. Der er ingen træning i skolernes ferier og på skolefridage. Derudover kan der komme andre aflysninger i løbet af sæsonen bl.a. på grund af terminsprøver eller andre arrangementer på træningsstederne.

Der orienteres ved opslag, instruktørinformation, på LUI Gymnastiks facebook side og her på hjemmesiden og pr. mail.

Holdtider

Alle tider i programmet er eksklusive tiden til omklædning. Vi forventer, at du møder omklædt til de annoncerede tider, så får alle mest ud af træningstiden. Der er omklædningsrum på Lynge Idrætsanlæg.

Ulykkesforsikring

Vi anbefaler, at du som aktiv gymnast tegner en heltids- eller fritidsulykkesforsikring, der dækker eventuelle skader, du måtte pådrage dig under træningen. Foreningen har ikke tegnet ulykkesforsikring for vores medlemmer.