Ordinær generalforsamling 2018

Bestyrelsen i håndboldafdelingen indkalder herved til ordinær generalforsamling.

Onsdag den 7. marts kl. 19:00 i Lyngehallen

Dagsorden ifølge LUI’s vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Planer for næste års aktiviteter
 4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2017 til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for 2018 til godkendelse
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 8. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand eller kasserer i hhv. ulige/lige år.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  3. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Eventuelt