Referat fra generalforsamlingen i LUI Tennis og Padel

Hermed referat af foreningens generalforsamling. Referat af Generalforsamling, LUI Tennis & Padel,                    d. 18. marts, 2022 Deltagere: 11 pers. Cathrine (formand for bestyrelsen), Lene (menigt medlem af bestyrelsen), Christian (menigt medlem af bestyrelsen), Thomas (medlem af både Tennis & Padel), Jimmi (medl. af Brugerrådet for Petanque), Palle (kassér for bestyrelsen), Michael (medlem af både Tennis & Padel), Jens, Anita (medlem af Padel), Susie (medlem af både Tennis & Padel) og…

Read More >>

Generalforsamling i LUI Tennis og Padel

Sæt kryds i kalenderen fredag d. 18. marts kl. 18.00. Vi afholder ordinær generalforsamling i det store mødelokale i Lynge hallen. Klubben giver kaffe og kage – og måske en fredagspils, hvis den nye café forpagter har fået spiritusbevillingen på plads. Vi har brug for din hjælp i den kraftigt voksende forening for tennis og padel, så kom og vær med i vores hyggelige bestyrelse og sæt din præg på…

Read More >>

Tak for indsatsen til afgående formand

LUI Tennis siger stor tak til afgående formand Jesper Bonde. Jesper har foruden hans utrættelige formandsarbejde blandt andet spillet en stor rolle i etableringen af tennishallen i Allerød, i tæt samarbejde med Allerød og Blovstrød Tennis. Senest har Jesper, sammen med klubbens Padel-gruppe, arbejdet hårdt for initiativet til at få etableret en padelbane i Lynge. Jesper modtog en smuk kurv med forkælelse fra en af LUI Tennis tro støtter, Din Vinbutik,…

Read More >>

Ekstraordinær generalforsamling LUI Tennis

Kære alle, som følge af opstart af padeltennis og deraf etablering af bookingsystem, har bestyrelsen gennemgået kontingentstrukturen, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2021. Beløbene har givet anledning til megen undring og forvirring og bestyrelsen har derfor valgt at indstille til en ændring i kontingentssatser og struktur for at gøre det mere overskueligt. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende kontingentsatser fremadrettet: Kontingent struktur – helårs Senior Junior Tennis…

Read More >>