Indendørstræning for juniorer

Kære tennisforældre

Så står indendørssæsonen igen for døren. I år rykker vi indendørs den 21. september.

For at komme i gang med træningsplanlægningen har vi brug for input fra jer. Hvilke ugedage kan jeres børn træne? Fra hvilket klokkeslæt? Er der ønsker til bestemte træningskammerater?

Følgende retningslinjer er gældende:

  • Vi udbyder træning á 60 minutters varighed og 90 minutters varighed.
  • Det er vigtigt at man vælger ALLE de tider, hvor man har mulighed for at deltage i træning. Ellers bliver det svært at sætte hold, der passer sammen niveau og aldersmæssigt.
  • Turneringstræning forudsætter deltagelse på et turneringshold. Vi tilstræber ca. 4 spillere pr. bane til turneringstræning og ca 6 spillere pr. bane til grundtræning.
  • Priser for træning kan ses i skemaet. Priserne vil blive reguleret, hvis sæsonstart udskydes. I årskontingentet er der inkluderet 500 kr rabat på træning. De 500 kr vil automatisk blive trukket fra den samlede træningspris.
  • Man udfylder skemaet lige så mange gange som man har aktive børn i tennisklubben

Udfyld skemaet via dette link.
Skemaet skal udfyldes senest den 11. september

https://forms.gle/peavRrQMtsce7vip8

På baggrund af de modtagne input udarbejder klubben en træningsplan. Det er en forudsætning for deltagelse i træning at der er betalt for træningen. Den endelige træningsplan vil alene indeholde spillere som har betalt. Der udsendes fakturaer senere i september. Den første måned vil der ske justeringer/optimeringer i træningsplanen, indtil holdene har ”sat sig”. Hvis man pr. 1. november ikke finder træningstilbudet tilfredsstillende vil det være muligt at få penge retur for den resterende træning.

I årskontingentet (700kr) er indeholdt 500 kr. i tilskud til træning. For langt hovedparten af medlemmerne er dette brugt i forbindelse med sommertræning (1. time gratis). Det er altså kun Allerød-medlemmer som melder sig ind omkring 20. september som får tilskud til træning indendørs.

Turneringstræning forudsætter deltagelse på et turneringshold i indendørssæsonen. Vi tilstræber ca. 4 spillere pr. bane til turneringstræning og ca 6 spillere pr. bane til grundtræning.

Vi glæder os til en spændende indendørssæson.

De bedste hilsner

Aksel og ungdomsudvalget

Aksel Fritz Rasmussen
Tennisskoleleder
Allerød Tennisklub
Tlf 30494817

 

 

Med venlig hilsen

LUI Tennis, formand

 

Jesper Bonde

bonde@lynge5.dk

+4561378241