LUI Generalforsamling 29. marts 2023 – Hør om Motivation i alle livsfaser.

LUI generalforsamling
14. marts 2023

Kære medlemmer og frivillige i LUI. På årets generalforsamling i LUI’s hovedforening sætter vi fokus på hvordan kan man motivere medlemmer i forskellige livsfaser? Vi har inviteret DGI til at komme og tage os igennem emnet og pege på konkrete redskaber vi kan benytte os af for at fastholde eller få flere medlemmer. Vi skal stifte bekendtskab med redskaber som GO! og livsfase-modeller – Det bliver godt! Efterfølgende får vi…

Read More >>

Pentaque generalforsamling 2023

Lynge Petanque afholder generalforsamling torsdag den 23. marts 2023 kl. 19:00.   Der udsendes dagsorden til alle medlemmer.   Tilmelding til spisning før generalforsamling til Winnie senest søndag den 19. marts. Velmødt!

12. marts 2023
Read More >>

Volleyball generalforsamling 2023

vollyball
5. marts 2023

Så er det tid til at gøre din stemme gældende i LUI Volley. Forsamlingen mødes tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 19:00 i det lille mødelokale. kom og høre hvad er sket og skal ske i det kommende år.

Read More >>

Beretning og referat fra generalforsamling 2022

På årets generalforsamling i LUI var der genvalg til kasserer Esben Buchwald. Formand Else M. Vad og bestyrelsesmedlem Thomas Krog West var ikke på valg. Hovedbestyrelsen består derudover af repræsentanter fra afdelingerne, Formandens beretning og referat fra generalforsamling 2022 kan du finde her.

7. april 2022
Read More >>

Generalforsamling 31. marts 2022

16. marts 2022

Hovedforeningen afholder generalforsamling 31. marts 2022 kl. 19.30 i Lyngehallens Café. Alle er velkomne. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. E-mail: lui.formand@gmail.com

Read More >>