Ordinær generalforsamling i LUI Esport

LUI Esport afholder ordinær generalforsamling.
Tirsdag den 25 maj 2021 KL. 19.00

I LYNGEHALLEN, Esport lokalet

Dagsorden i henhold til LUI’s vedtægter

Valg af dirigent.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
Planer for næste års aktiviteter
Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af budget for de indeværende år til godkendelse
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen
Valg af formand eller kasserer i hhv. ulige/lige år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af bestyrelsessuppleanter.

Ønsker du at deltage i LUI Esports generalforsamling skal du have gyldigt corona pas.