Generalforsamling 2017

HUSK Som det fremgår af Lui.dk og vores kalender  så afholder Lynge Håndbold ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts kl. 19.00 i Lyngehallen. Vel mødt.

Dagsorden ifølge LUI’s vedtægter.

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Planer for næste års aktiviteter

4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse

5. Forelæggelse af budget for 2017 til godkendelse

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelsen

9. Eventuelt