AFLYST! LUI Lynge Håndbold generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er aflyst pga nye Corona-restriktioner

LUI Lynge Håndbold indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 27/10 2020 kl. 18:00 i store mødelokale i Lyngehallen.

Dagsorden ifølge LUI’s vedtægter.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden formand@lyngehaandbold.dk skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.