Mountainbike

LUI MTB

…eller “Lynge Uggeløse IF, Mountainbike” er et tilbud om et forpligtende fællesskab hvor vi søger at skabe gode lokale rammer for at dyrke og udbrede kendskabet til sportsgrenen og motionsformen mountainbike.

Vi har plads til alle som vil dyrke mountainbike, sammenholdet og de gode naturoplevelser. Vi vægter det sociale aspekt højere end træningsmål, men derfor kan vores medlemmer godt have høje ambitioner for deres egen udvikling som rytter.

mtb-gruppe

Tilmeld dig her: Link til tilmelding

Som medlem kan du:

 • Møde nye spændende mennesker med passion for MTB og få et godt lokalt netværk.
 • Deltage i fælles ture med Tur-Guide (som vores medlemmer selv står for gennem tur udvalg)
 • Træne på vores kommende teknikbane på Lynge Idrætsanlæg og få en masse sjove oplevelser.
 • Deltage i arrangementer med særligt tema fx. Teknik, Mekanik, Udstyr mm.
 • Benytte faciliteterne på Lynge Idrætsanlæg til bad/omklædning (og på sigt forhåbentlig en ‘vaskeplads’)
 • Stolt vise vores klubtøj (som du selv har betalt for ud over kontingentet), frem ved MTB løb du vil deltage i (og også selv har betalt for udover kontingentet).
 • Udnytte de indkøbsaftaler vi indgår med det lokale erhvervsliv, eller som LUI allerede har etableret i hovedforeningen (fx. Nordsjællands Sportsfysionterapi)

Som medlem forventer vi at du:

 • Bidrager til fællesskabet med hvad du har: Erfaring, engagement, fritid og godt humør.
 • Aktivt kommunikerer om du kommer til en planlagt tur via Holdsport, så Tur-guiden kan forberede sig.
 • Yder en afmålt, men vigtig, indsats på en kommende teknikbane 3-4 gange årligt sammen med de øvrige medlemmer.
 • Udviser behørig respekt overfor alle – også andre brugere af veje, stier og skove!
 • Har en MTB cykel i fornuftig stand, som du selv kan betjene og altid kører med hjelm!
 • Har vand i dunken og påklædning efter vejret.
 • Hvis du som ungt medlem deltager i fælles træninger, har dine forældre inden for rækkevidde (fx. telefonopkald + bil), hvis du skulle blive forhindret i at cykle hjem – mekaniske problemer, træthed mm. Vores lave kontingent niveau giver desværre ikke mulighed for at have en servicevogn på stand-by. De voksne deltagere på fælles ture værner om de unge som sine egne, men kan ikke transportere rytter+cykel hjem fra “et sted derude i skoven”.
 • Har styr på dine egne ulykkesforsikringer, når du dyrker MTB – Foreningen dækker ikke!
 • Anerkender at alt drives med frivillige ulønnede kræfter og derfor ikke forventer ‘kunde support 24-7 på alle tænkelige kanaler’.
 • Efterlever “Alle med ud og hjem igen” på vores fælles ture i området.

Sidste nyt

Januar 2019:

 • Det er lykkedes vores teknikbaneudvalg, i tæt samarbejde med LUI’s forretningsudvalg, at få rejst startkapital fra DGI og opgaven kan således forsætte sammen med DirtBuilders. Planen er at teknikbane arbejdet påbegyndes til Marts og forhåbentlig kan vi indvie banen, når der er Lynge Messe 2019 i weekenden 23-24. Marts.
 • De Øvede har fået etableret en fast træningsdag (Onsdag), hvor der med lys og lygte tages på togt i skovene omkring Lynge i aften timerne.
 • Aktiviteter for Begynder og Let øvede er ikke i faste rammer endnu og der køres primært i weekenderne.
 • Turene annonceres på Holdsport og på Facebook.
 • Hvis du savner ture på bestemte tidspunkter, hvor du kan, så lad os høre om det. Alle medlemmer må lægge en tur ind, så andre kan deltage – Kom frisk.


Oktober 2018:
Så er det tid til Natkørsel hold øje med onsdagsturene!

28. August: Søren har fået et godt tilbud på Handsker og sokker der matcher vore Klubtøj. Bestil inden 3/9-2018. Læs mere her. Bestil hos Søren.

27. August: Bankforbindelse er valgt. Det blev Arbejdernes Landsbank, Hillerød – NemID er på vej til kasseren. Kontingentopkrævning forventes primo September.

26. August: Vi kan se på holdsport at medlemsantallet stille og roligt stiger – Tak for det! Har du ikke tilmeldt dig endnu så følg dette link

25. August: Lynge Byfest og social tur vel overstået – 11 deltagere fik en herlig tur.

16. Juli: Bestyrelsen besluttede at Sponsorstøtte fra Larsen Bilsalg Aps og Nordsjælland Portcenter Aps skulle bruges til at tilbyde de første 20 medlemmer en klubtrøje af høj kvalitet til nedsat pris.  250,- mod normal pris 550,-.

11. Juni 2018:  LUI MTB er en realitet. Den stiftende generalforsamling blev gennemført tilfredsstillende og LUI har nu en selvstændig afdeling til Mountainbike. Se materiale nedenfor.

Bestyrelse

Formand: Thomas Krog West (mobil: 20311317)

Næstformand: Søren Kjerulf

Kasserer: Ole C. Hansen

Bestyrelsesmedlemmer: Trine Christensen, Per Beck Laursen

Kontakt: Skriv til mtb.lui@gmail.com

Alt det praktiske…

 • Tilmeld dig via Holdsport: Link til tilmelding
 • Kontingent: 200,- Kr pa. (+ 4-8 kr. i betalingsgebyr afhængig af hvilken betalingsform du vælger). Kontingent Opkræves via Holdsport, når du er oprettet som medlem.
 • Du er velkommen til at deltage i fælles ture 2-3 gange for at se om det er noget for dig. Herefter vil vi bede dig om at melde dig ind og bidrage til fællesskabet.
 • Udmeldelse sker ved at skrive kassereren se kontakt ovenfor. Kontingent, for evt. resterende periode, refunderes ikke.
 • CVR-nr.: 39637731
 • Bankforbindelse – Arbejdernes Landsbank, Hillerød. Regnr: 5358 Kontonr: 0246956

Er du ikke medlem, men vil følge lidt med i hvad der rører sig, kan du følge denne facebook gruppe (offentlig): MTB, Lynge Uggeløse IF – Mountainbike for alle

Kommende aktiviteter

Fremadrettet annonceres Fælles træninger/ture for Øvede, Let øvede, unge/begynder og andre arrangementer på Holdsport (Link til tilmelding) og på vores Facebook-Gruppe.

 • Torsdag 28. Marts – Første spadestik Teknikbane, kl. 17.00, Lynge Idrætsanlæg, Store Mødelokale,
 • Torsdag 28. Marts – Generalforsamling kl. 18.00, Lynge Idrætsanlæg, Store Mødelokale. Dagsorden jvf. vedtægter
 • Mandag 4. Februar – Bestyrelsesmøde kl. 20.30, Lynge Idrætsanlæg, Caféen (dagsorden følger på holdsport)
 • Mandag 19. November – Bestyrelsesmøde 20.30, Lynge Idrætsanlæg.
 • Mandag 9. September – Deadline for bestilling af Tøj (næste bølge). Vores tøj leverandør Verge Sport har en bestillingsportal, hvor du selv kan klare det hele. Hvis du er blandt de første 20 oprettede medlemmer på Holdsport kan du få klubtrøjen til en nedsat pris 250,- mod normalpris 550,-. Da medlemsantallet stiger støt i disse dage skal du skynde dig. Få tilsagn om du er blandt de 20 første fra formand, Thomas Krog West.
 • Lørdag, 8. September, Bike+Burger kl. 10-14, Tilmelding og mere info følger senere, men reserver dagen!
 • Mandag 3. September – Deadline for bestilling af sokker + handsker. Læs mere her. Bestil hos Søren.
 • Torsag, 30. August – LUI MTB deltager i møde med Lynge Idrætsanlægs brugerråd mhp. etablering af teknikbane.
 • Lørdag, 25. August – Møde LUI MTB på Lynge Byfest, Social hyggetur afsluttes med en øl/vand på markedspladsen. Start 10.30. Mødested: LUI’s Stand (kør end ad kedelsøvej))
 • Mandag, 20. August – Bestyrelsesmøde, kl. 20.30, Lynge Idrætsanlæg.
 • Mandag, 16. Juli – Bestyrelsesmøde, kl. 20.00, Lynge Idrætsanlæg.
 • Mandag, 18. Juni – Konstituerende bestyrelsesmøde, kl. 20.30, Lynge Idrætsanlæg.
 • Mandag, 11. JuniStiftende general forsamling, kl. 20-22, Lynge Idrætsanlæg – Officiel indkaldelse findes her.

Klub tøj

Ny bestillingsbølge. Deadline 6. September. VIGTIGT størrelserne er små, så benyt målskemaet!!!

Se information fra vores tøj leverandør her

De første 20 medlemmer på holdsport, som ikke allerede har fået en trøje udleveret fra den første bestilling, kan nu selv bestille/betale og vil få refunderet 300,- svarende til sponsorstøtte på trøjen. Kontrakt formand og få tilsagn om at du er blandt de 20 første.  Afregning for udleverede klubtrøjer til sponsorpris sker efter kontingent opkrævningen. Unge under 25 år får udleveret klubtrøjen som en del af årskontingentet.

Materiale fra generalforsamlingen

Persondata (GDPR)

 • LUI MTB har indgået databehandler aftale med Holdsport, som vi benytter til medlems administration.
 • LUI MTB benytter kun dine personoplysninger til formål som er naturlige for driften af en idrætsforening.
 • LUI MTB opbevarer dine personoplysninger i holdsport op til 5 år aht. lovgivning.
 • LUI MTB kan ikke garanterer dine personoplysninger på vores offentlige facebookgruppe og opfordrer derfor alle til at være opmærksomme på hvad de selv uploader/poster.

Ønsker et medlem at få fjernet sine persondata fra vores systemer, websites mm. kontakt da formand eller kasserer, se oplysninger ovenfor.

Marketing