Kontakt

Hovedbestyrelsen (LUI)

(valgt på generalforsamling 29. marts 2023)

Formand:
Else M. Vad
Mobil: 21713858
Email: lui.formand@gmail.com

Hovedkasserer:
Esben Buchwald
Mobil: 20630949
Email: esb@schinkel.dk

Sekretær:
Thomas Krog West
Mobil: 20311317
Email: thomaskrogwest@gmail.com

Afdelingsrepræsentanter:

  • Anders Lund Pedersen, Badminton
  • Nina Plenge Jakobsen, Fodbold
  • Claus Hjerrild, Volleyball
  • Vicky Bulskov Tønder, Gymnastik
  • Jesper Egedal, Esport
  • Christian Danekilde, Skytter
  • Cathrine J. B. Larsen, Tennis & Padel
  • Jannie Bertelsen, Håndbold
  • Else Rasmussen, Løb
  • Poul Erik Christiansen, Petanque

Revisor:
Christian Nejstgaard
Mette Høeberg Sørensen

Revisorsuppleant:
Elsebeth John

Lynge Idrætsanlæg

Kontakt:
Servicemedarbejder, Brian Berg: 21 19 07 09
Servicevagt : 70 10 60 50

Allerød Kommune
Idræt & Folkeoplysning
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Telefon +45 48 10 01 00
Email booking@alleroed.dk
Hjemmeside http://www.alleroed.dk/

Adresse

Lynge Uggeløse Idrætsforening Idrætsvej 14 | 3540 Lynge

Har du spørgsmål?
Så tøv ikke og kontakt:

Else Vad

Else Vad

2171 3858 / lui.formand@gmail.com

Nina Plenge

Nina Plenge

2467 5318 / nina.plenge@get2net.dk