Velkommen til LUI Fodbold

LUI Fodbold er en breddeklub, der drives som en amatørklub på basis af frivillig og lokal arbejdskraft. Vi har en sund og aktiv forenings-kultur med målsætninger på både det sportslige og sociale område.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen i LUI Fodbold består af 10 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som også deltager på bestyrelsesmøderne. Vi mødes 6-7 gange om året i Lynge Hallen til nogle effektive møder, hvor vi samtidig har det sjovt og hyggeligt.

Det løbende arbejde foregår i forskellige udvalg, som mødes uden for bestyrelsen. Udvalgene består ikke kun af bestyrelsesmedlemmer, men der er altid en fra bestyrelsen med i udvalget. Pt. har vi følgende udvalg:

  • Sportsudvalg: Sikre udvikling af de sportslige aktiviteter for spillere og trænere.
  • Sponsorudvalg: Ansvarlig for indhentning af sponsorater og sponsorpleje.
  • Arrangementsudvalg: Ansvarlig for planlægning og afholdelse af arrangementer, herunder planlægning af stævner og Vildbjerg Cup.
  • Frivillighedsudvalg: Ansvarlig for at sikre en kreds af frivilligt engagement i LUI Fodbold.
  • SoMe-udvalg: Ansvarlig for synliggørelse og kommunikation til interessenter i LUI Fodbold gennem de sociale medier.

 

Få et unikt indblik i DIN klub

Som medlem af bestyrelsen, eller af et af udvalgene, får du et unikt indblik i LUI Fodbold. Du er med til at give LUI Fodbold et løft, og påvirke udviklingen i DIN klub. Vi arbejder blandt andet med fastholdelse af medlemmer, udvikling af klubbens trænere, klubbens økonomi og behandler input fra trænere og forældre. Vores absolutte fokus er børnene/spillerne, og hvordan vi kan skabe de bedste muligheder for dem. Lige nu er i vi igang med et projekt som hedder “Klubber der rykker” i samarbejde med DBU, og vi går et spændende år i møde!

 

Har du lyst til at give en hånd med?

Valg til bestyrelsen foregår til den årlige generalforsamling i marts måned. Men vi har hele tiden brug for ekstra hænder, og du kan sagtens bidrage uden at være en del af bestyrelsen. Du kan for eksempel blive en del af et udvalg og der er også mulighed for bare at hjælpe til ved et enkelt arrangement. Du bestemmer selv arbejdsmængden. Kontakt sekretær Nina Plenge Jakobsen på nina.plenge@get2net.dk, hvis du har lyst til at give en hånd med.