Udlæg

Alle udlæg, som skal betales af LUI Fodbold, skal godkendes af din nærmeste formand.

Efterfølgende sendes bilag til LUI Fodbold’s kasserer med tydelig angivelse af, hvad det drejer sig om. Det kan sendes på mail eller lægges i postkassen på balkonen i hallen.

Har du som træner/leder udlæg, som skal betales af holdets holdkonto, sendes bilagene direkte til kasseren eller lægges i LUI Fodbold’s postkasse på balkonen i hallen. Husk tydelig angivelse af hold.